وبلاگ

منبع:

اگر در مورد خیانت در امانت باربری سوال دارید پیشنهاد می کنم قبل از هر کاری مقاله زیر را کامل بخوانید و در صورت داشتن سوال با ما تماس بگیرید.
خیانت در امانت باربری

وکیل خیانت در امانت باربری

اگر در مورد خیانت در امانت باربری سوال دارید پیشنهاد می کنم قبل از هر کاری مقاله زیر را کامل بخوانید و در صورت داشتن سوال با ما تماس بگیرید.

 

در صورتی که دلال بر ضد وظیفه خود نسبت به کسی که به و ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر ضد عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، سزاوار اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و به افزون وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

در صورتی که حق العمل کار نادرستی کرده و مثلا به حساب آمرقیمتی افزون بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب داشته، سزاوار حق العمل ندانسته و به افزون به کار اجازه داده است که در دو فرم اخیر، خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. اینگونه این شخص به مجازاتی که برای خیانت در امانت باربری در عقیده گرفته شده، محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت در ضابطه تصدیق انحصار وراثت:

هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به طبق ماده ۶ مقرر است، ( نسبت به اموال منقول و وجه نقد، ظرف ۱۰ سال از تاریخ فوت مالک و نسبت به اموال غیرمنقول ظرف ۲۰ سال از تاریخ فوت مالک) مال مزبور و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره مذکور به حکومت تسلیم یا تادیه ننماید، به مجازاتی که به طبق قانون جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا زمینه آن که متصرف یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در فرم تخلف، به مجازات مذکور فوق، محکوم خواهد شد.

تبصره ماده ۶ ضابطه تصدیق انحصار وراثت اینگونه مقررداشته: “موسسات تجاری وصرافی و غیره و یا که اموال اشخاصی مجهول الوارث نزد آنها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل، آن اموال را تسلیم و یا تادیه به حکومت نمایند.

خیانت در امانت در ضابطه ثبت اسناد و املاک:

هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عوان مالکیت، تقاضای ثبت شده، متولی یا نماینده اوقافی که به طبق نظامنامه مجبور به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به وظیفه خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی اینگونه که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون بیان حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به وظیفه خود عمل ننمایند، به مجازات خیانت در امانت محکوم می شوند.

جهت مشاوره با بهترین وکلا در زمینه خیانت در امانت باربری می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *